Telesens Videomonitoring

Cijfers: vergrijzing en toenemende zorg


Vergrijzing: toename 65- en 80-plussers

De komende jaren neemt het aantal ouderen rap toe. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen: waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen.

Vergrijzing toename 65-plussers

De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040, het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. In 2012 waren er 686227 mensen van 80 jaar of ouder, in 2040 zijn dat er 1.554.742.

vergrijzing en toenemende zorg

smart homes

Toenemende zorgvraag

Met de toename van het aantal ouderen stijgt de zorgvraag en stijgt het zorgvolume met ongeveer 4 procent per jaar. Naar verwachting zal in 2030 38 procent van de mensen ouder dan 75 jaar meer dan drie aandoeningen hebben.

Er is dus straks meer zorg nodig dan dat er aan zorgmedewerkers beschikbaar zijn. Een andere aanpak van de zorg is dan ook beslist noodzakelijk. Met behulp van technologie is goede zorg te leveren en is het mogelijk om adequater gebruik te maken van de zorgmedewerkers.

Nederland vergrijst

Het Centraal Bureau voor de Statistiek legt in dit filmpje uit wat het betekend. 

Efficiëntie en besparing met Telesens 


Wat levert technologie mij op?

 • Minder inzet en minder fysieke opvolging van meldingen door zorgmedewerkers.
 • Minder werk doordat de centrale een aantal meldingen al zelf kan afhandelen.
 • Meer rust voor medewerkers omdat zij minder gestoord worden tijdens hun werk (meldingen komen binnen bij de centrale en de centralisten zorgen voor eerste beoordeling en deels afhandeling).
 • Voor de organisatie is de kostenbesparing in aantal uren/fte door minder fysieke opvolging en minder controlerondes.
 • Minder loze alarmen (i.t.t. oude technologietoepassingen of oproepsystemen)


Wat zijn de mogelijkheden?

 • Slimme video-sensortechnologie is kamerdekkend.
 • Instelmogelijkheden op maat per cliënt (wat monitor je wel/niet, hoe, wat is afwijkend gedrag voor cliënt A, wanneer alarm, etc.).
 • Mogelijkheid om na binnenkomende alarmering o.b.v. slimme sensortechnologie verificatie te doen via beeldscherm of inbellen.
 • Zorgcentrale: centrale medewerkers beoordelen alle binnenkomende meldingen, handelen wat zij zelf kunnen beantwoorden zelf af en/of besluiten welke (soort) vervolgactie nodig is (112, mantelzorger inschakelen, zorgmedewerker langs sturen)

Wat biedt het Telesens monitoring systeem

 • Meer dan 100 functies, van eenvoudig tot intellectueel.
 • Gezichtsherkenning, gezichts- en objectenvervaging, bezoekersbalie.
 • Voorwerpen, rook, geluid, verlaten voorwerpen;
 • Zoeken naar bewegingsgebeurtenissen in archief door tijd of zones.
 • integratie met externe apparaten en slimme thuissystemen. 
 • Bewegingsdetector met pre-record voor zones van elke vorm, motion track visualisatie, apparatenlijst.
 • Afbeelding rotatie, inzoomen / uitzoomen, PTZ.
 • TLS beveiligde verbinding.
 • SMS-berichten, uploaden van en naar FTP, ondersteuning voor dual streaming, gelijktijdige opname op meerdere schijven, en nog veel meer.
 • Registratie van tijd, medewerker, dat ingekeken is bij client
 • Automatisering van alerts en melding en registratie

Videobewaking met Telesens

Derde generatie videobewaking

Telesens Monitoring systeem is een vorm van derde generatie videobewaking, specifiek voor de zorg aangepast op basis van jarenlange ervaring in de zorg op afstand. 

De derde generatie videobewaking (VB3) begon met het slim monitoren van verkeersituaties en het beveiligen van publieke ruimtes zoals Xeoma de basis van Telesens Monitoring systeem en kan tegenwoordig ook toegepast worden binnen de zorg.

Telesens Monitoring systeem is een voorbeeld van een VB3-systeem met de Slimme Optische Sensor. De analyse en interpretatie van de camerabeelden vindt plaats op het systeem (centraal) en geïnterpreteerd op een server en er worden ‘normale’ camera’s (VB1) gebruikt voor de opnames. Na analyse en interpretatie wordt een melding doorgestuurd naar een meldbank en ziet de nachtcentralist een alarmmelding bijv SMS of vanuit meldbank systeem of krijgt hij popup beeld.

slimme detectie

Slimme detectie

Telesens Monitoring systeem maakt gebruik van videobeelden waarbij bepaalde visuele drempelwaarden (dus niet alleen sensorisch en akoestisch) moeten worden overschreden. Via software kunnen bijvoorbeeld zgn. crosslines bij het bed of de deur worden aangegeven, zodat het systeem weet wanneer iemand het bed of de kamer verlaat. Dit houdt in dat een alarm kan worden gegenereerd wanneer een bewegend object (persoon) wordt gedetecteerd buiten een bepaald grensgebied, bijvoorbeeld het bed. Deze detectie geeft geen ongewenste melding als een persoon zijn been of arm uit het bed steekt, maar geeft alleen een melding als de persoon ook daadwerkelijk uit bed gaat en de crossline overschrijdt. Dit verbetert de betrouwbaarheid van de meldingen genereert minder valse meldingen.

alarm meldingen

Alarmmeldingen

Telesens Monitoring systeem geeft bij een alarm de melding, inclusief het soort alarm (bijvoorbeeld uit bed of toiletbezoek), door aan een meldbank. De medewerker ziet met dit systeem bij iedere melding een beeldfragment met daarin duidelijk met tekst van soort alarm en van het moment waarop het alarm werd veroorzaakt, om vast te stellen wat de situatie inhoudt.

De melding kan ook geautomatiseerd worden, zodanig dat bijv bij uit bed of toiletgang eerst een gebruikelijke tijdspanne wordt afgewacht tot terugkeer in bed. Indien dit wordt overschreden volgt alsnog alarmmelding.

veiligheid

Veiligheid voor cliënten

Meer veiligheid voor cliënten door continu monitoring op afstand i.p.v. alleen op één of meer vaste (fysieke) controlemomenten. Gericht 1 of meerdere keren volgens schedule inkijken middels video bij patient. Geluidsdetector geeft aan wanneer er een geluidssignaal klinkt uit de woning van de patient (wat erop kan duiden dat er iets misgaat met de toestand van de patiënt) of een schreeuw om hulp. Door via Video monitoring in te kijken, kan nagegaan worden wat er aan de hand is.

privacy

Privacy

Telesens Monitoring systeem kan ook extra delen van het beeld maskeren, zoals het bed. De rest van de ruimte is volledig zichtbaar, zodat de zorgmedewerker een juiste conclusie kan trekken uit het beeld.

Technische veiligheid

Telecare Support heeft een universele VPN verbindings-unit ontwikkeld, om zonder ingrepen of impact aan te kunnen sluiten op Internet routers of modems. Dit maakt het mogelijk op glasvezel, kabel en analoge telefonie via internet een beveiligde en versleutelde verbinding te maken , d.z.g. VPN-tunnel, naar bijvoorbeeld zorgorganisaties voor zorg op afstand.

Het door ons gebruikte protocol is OPEN-VPN-NL ontwikkeld volgens de richtlijnen van National Communications Security Agency van Nederlandse overheid (NBV, ook bekend als NLNCSA) en is in gebruik bij bijvoorbeeld de AIVD van ministerie van binnenlandse zaken. Dit betekent dus dat dit een geregistreerd protocol is en dus op correcte wijze wordt onderhouden. Onze programmatuur combineert dit met universele interfacing.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

arrow_drop_up arrow_drop_down